Η αξιόπιστη επιλογή σας

Η AUDIT OPINION έχει σαν σκοπό να παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας τους πελάτες της προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.


Oι υπηρεσίες μας

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
• Αναθέσεις ελέγχου Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (Ε.Λ.Π., Δ.Π.Χ.Α.).
• Αναθέσεις ελέγχου Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
Δείτε περισσότερα »

Φορολογικές Υπηρεσίες

Οι Φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν:
• Φορολογικό σχεδιασμό Επιχειρήσεων.
• Γνωμοδοτήσεις και Μελέτες σε φορολογικά θέματα κ.α.
Δείτε περισσότερα »

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
• Κατάρτιση προϋπολογισμών, σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (BusinessPlan) και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων κ.α.
Δείτε περισσότερα »


Επικοινωνήστε μαζί μας
για οποιαδήποτε πληροφορία


ΓΕΜΗ 128927301000
Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 79
Μοσχάτο Αττικής 183 45
Τηλ: 210 9404198
FAX: 210 9404131
Email: audit@auditopinion.gr

Διαχειριστής Δρόσος Νικ. Δημήτριος | Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κιν: +30 697 33 22 042